Drenaj Boruları

Drenaj Boruları

netborplastik | 05 Ekim 2020

        Polietilen kimyasallara ( asitler, bazlar , tuzlar, vb. ) dayanımı en yüksek olan altyapı malzemesi boru türlerinden biridir. Buna ek olarak esnekliği, yüksek darbe dayanımı, kolay birleştirilebilir (kaynakla) ve sızdırmaz ek yeri birleşiminden dolayı özel saha uygulamalarında en çok tercih edilen altyapı borusu olmaktadır.

 

        Artan çevre koruma bilinci Avrupa, Amerika gibi gelişmiş ülkelerin ardından ülkemizde de çöp depolama alanlarında önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Son 20 yılda ülkemizde birçok belediyenin modern çöp depolama alanlarına ( landfill ) sahip olduğu görülmektedir. Bu sahalarda oluşturulan sızdırmaz zeminlerden, üzerlerine konulan tonlarca ağırlığında çöpün sızıntı suyu HDPE ( Yüksek Yoğunluklu Polietilen ) borular aracılığıyla uzaklaştırılır. Özellikle kullanılan HDPE türü effektif iç çap sunmasından dolayı PE100 dür.

 

        Drenaj borular ; yer altı ve yer üstünde oluşan ve durgun olan zararlı suların bölgeden uzaklaştırılmasında kullanılan malzemeden imal edilen dairesel kesitli borulardır. Toplayıcı borular yardımıyla gelen suların drenaj kanalı, dere veya nehir gibi yerlere taşınmasında kullanılır.

 

Avantajları ;

 

  • Toprak altı ömrü 50 yıl olup nakliyesi ve döşemesi kolaydır.
  • Boru üzerindeki delikler cidar halkalarının iç yüzeyine açıldığı için tıkanma yapmaz.
  • Fire ihtimali yoktur.
  • Kumlu topraklarda filtre malzemesine ihtiyaç duymadan kullanılır.
  • Gerektiğinde deliksiz olarak da üretilebilir.

 

 

Kullanım Alanları;

 

  • Tarım arazilerinde bulunan zararlı suların uzaklaştırılmasında,
  • İnşaat alanının temel drenajında,
  • Çamurlu ve balçıklı arazilerin ıslahında,
  • Karayolları banket ıslahında,
  • Tabanında su olan yapıların taban suyunun uzaklaştırılmasında,

 

 

Delikli Drenaj Borusu Nedir?

 

        Boru et kalınlığı duvarı, projesine göre değişen küçük çaplarda ( 10 – 20 mm ) sık aralıklı çevresel deliklendirilerek, PE100 boruların sızıntı sularını drene etmesi sağlanır. Çevresel deliklendirme çevresel olarak 220° – 360° arası açılarda olabilmektedir. Seçim kriterleri beklenti sızıntı suyu debisi, taşıyıcı boru çapı, döşeme eğimi, boru üstü depolama yüksekliği vb.'dir.

 

        Modern çöp sahalarının ( landfill ) yanında delikli drenaj amaçlı PE100 borular metal madenciliği işletmeciliğinde de kullanılır. Özel metal madeni cevher yıkama sahalarında, altın madeni işletmeciliğinde kullanılan kimyasalların toprağa karışıp kirletme riskine karşı, sızdırmaz zeminler üzerinde yapılan yıkama sonrası kalan kimyasallar drenaj amaçlı PE100 borular ( deliklendirilmiş ) aracılığıyla toplanır ve bertaraf/tekrar kullanım amaçlı uzaklaştırılır.