Kalite Anlayışımız

Netbor Plastik Boru A.Ş.

Kalite Anlayışımız

NETBOR laboratuvarında yapılan kalite kontrol süreci üç aşamadan oluşmaktadır.
1. Giriş kalite kontrol prosesi
2. Ara kalite kontrol prosesi
3. Son kalite kontrol prosesi


Giriş Kalite Kontrol Prosesi

Tedarikçilerimizden gelen her türlü hammadde ve yardımcı malzemelere NETBOR tarafından belirlenen "Girdi Kontrol Planı" na göre Giriş Kalite Kontrol testleri uygulanmaktadır. Tedarikçilerimizden lotlar halinde gelen hammadde ve yardımcı malzemelerin her lotundan örnekleme kapsamında alınan numunelerin Akredite Netbor NETLAB Uygunluk Değerlendirme Laboratuvarında; girdi kalite planına göre tüm fiziksel ve kimyasal testlerden geçerek "Üretime Uygundur" onayı alması zorunludur.


Ara Kalite Kontrol Prosesi

Üretime uygundur onayı alan hammadde ile yapılan üretim sürecinde, üretim hatları üzerinde, üretim anında ve üretimden hemen sonra alınan numuneler Akredite Netbor NETLAB Uygunluk Değerlendirme Laboratuvarında ulusal standartlarca belirlenen tip testlerinden geçirilirler ve düzenli olarak kayıt altına alınırlar. Ayrıca üretim esnasında üretim personelimiz tarafından da her boru titizlikle ara kontrol prosesine uygun olarak kontrollerden geçirilmektedir.


Ara kontrol prosesi aşamasında, üretimle eş zamanlı olarak üretim hatları üzerinde bulunan ultrasonik ölçüm cihazları ile et kalınlığı ölçümleri otomatik olarak yapılmakta, standart dışı durumlarda ikaz sisteminin devreye girmesi ile hatalı üretim engellenmektedir. Ürünlerimiz standartlarda belirtilen kontrol sıklığı ve sayısına uygun olarak yapılan tüm testlerden geçerek "Kalite Onayı" alması zorunludur.


Son Kalite Kontrol Prosesi

Kalite onayı alan ürünlerimiz tanımlama, etiketleme, istifleme, son geometrik ve görsel uygunluğu kontrol edildikten sonra " Sevkiyata Uygundur" onayı alması zorunludur.


Ayrıca TURKAK'tan akredite olan Netbor NETLAB Uygunluk Değerlendirme Laboratuvarımız TURKAK tarafından, ürünlerimiz ve kalite sistemimiz TSE tarafın­dan yetkilendirilen kurum temsilcileri tarafından yılda en az bir defa denetlenerek, hem kalite sistemimiz, hem laboratuvar uygunluğumuz hem de ürünlerimiz gerekli test ve denetimlerden geçerek müşterilerimizin kullanımına sunulmaktadır.